ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

                  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่

                         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนดาการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓

                     

           

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

25 ก.ย. 2563