ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10
รายละเอียด :  

 

 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลม่อนด์ฟาร์ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓

                     

           

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

29 ก.ย. 2563