ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสลม.1สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก
รายละเอียด :  

 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนบ้าน

                      โคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลม่อนด์ฟาร์ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓

           

                   

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ก.ย. 2563