ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนาโดนใหม่
รายละเอียด :  

 

                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ บ้านนาโดนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗

 บ้านนาโดนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           งานขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗  บ้านาโดนใหม่  จำนวน  ๑  แห่ง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนดาการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓

                   

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

08 ก.ย. 2563