ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ
รายละเอียด :  

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

             เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  สายนายประพันธ์

                    - หนองเบ็ญ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสนคำการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   กันยายน  ๒๕๖๓

                                      

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

25 ก.ย. 2563