ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
รายละเอียด :  
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
18 ส.ค. 2564