ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :  

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล