ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
รายละเอียด :  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล