ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายละเอียด :  

รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล