ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
รายละเอียด :  

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล