ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด :  

 

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล