ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด :  

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล