ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อ
อ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 [ 7 ก.ค. 2560 10:38 ] 165
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:35 ] 169
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 [ 7 ส.ค. 2560 11:03 ] 148
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 สายนายทา [ 22 ส.ค. 2560 08:27 ] 147
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 สายนางเพ็ญจิตร [ 22 ส.ค. 2560 08:35 ] 145
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม 9 สายนายมงคล [ 22 ส.ค. 2560 09:29 ] 139
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.14 สายนายจันทร์ตอง [ 22 ส.ค. 2560 09:38 ] 136
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนาม่วงท่า - วัดป่าอุทุมพร [ 22 ส.ค. 2560 09:46 ] 127
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7 สายบ้านนายสนิท - วัดศรีธนนชัย [ 22 ส.ค. 2560 09:53 ] 135
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายนายทรงมา - วิจิตร [ 22 ส.ค. 2560 10:01 ] 126
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม [ 6 ก.ย. 2560 11:48 ] 136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2560 [ 3 ต.ค. 2560 10:42 ] 176
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2560 14:00 ] 187
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2560 16:00 ] 180
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 12:45 ] 139
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล(สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 1 พ.ย. 2560 11:32 ] 121
ประกาศราคากลางดครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้องน้อย ม.2 [ 1 พ.ย. 2560 11:11 ] 127
สรุุบผลการดำเนินการจัดจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561) [ 6 พ.ย. 2560 14:42 ] 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจอะจง [ 14 มิ.ย. 2561 15:10 ] 122
พบข่าวทั้งหมด 119 ข่าว   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3