ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อ
อ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 4 ส.ค. 2559 14:21 ] 241
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559) [ 5 ก.ย. 2559 14:35 ] 216
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559) [ 4 ต.ค. 2559 15:13 ] 265
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 11:54 ] 790
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 ต.ค. 2559 14:45 ] 216
รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 มี.ค. 2560 15:05 ] 175
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 14:58 ] 174
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2560 10:30 ] 212
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560 [ 16 ก.พ. 2560 09:55 ] 209
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ย. 2559 11:23 ] 227
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม .ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 15:04 ] 175
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 [ 7 ก.ค. 2560 10:38 ] 169
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:35 ] 174
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 [ 7 ส.ค. 2560 11:03 ] 151
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 สายนายทา [ 22 ส.ค. 2560 08:27 ] 151
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 สายนางเพ็ญจิตร [ 22 ส.ค. 2560 08:35 ] 149
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม 9 สายนายมงคล [ 22 ส.ค. 2560 09:29 ] 143
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.14 สายนายจันทร์ตอง [ 22 ส.ค. 2560 09:38 ] 140
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนาม่วงท่า - วัดป่าอุทุมพร [ 22 ส.ค. 2560 09:46 ] 131
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7 สายบ้านนายสนิท - วัดศรีธนนชัย [ 22 ส.ค. 2560 09:53 ] 138
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายนายทรงมา - วิจิตร [ 22 ส.ค. 2560 10:01 ] 128
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม [ 6 ก.ย. 2560 11:48 ] 141
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2560 [ 3 ต.ค. 2560 10:42 ] 181
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2560 14:00 ] 190
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2560 16:00 ] 183
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 12:45 ] 144
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล(สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 1 พ.ย. 2560 11:32 ] 123
ประกาศราคากลางดครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้องน้อย ม.2 [ 1 พ.ย. 2560 11:11 ] 130
สรุุบผลการดำเนินการจัดจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561) [ 6 พ.ย. 2560 14:42 ] 159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจอะจง [ 14 มิ.ย. 2561 15:10 ] 125
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 04 ก.ย. 2563 ] 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 04 ก.ย. 2563 ] 2
พบข่าวทั้งหมด 132 ข่าว   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3