ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน นพ 80-6152
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน นพ 80-6152
รายละเอียด :  

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐-๖๑๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐-๖๑๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นพ.๘๐-๖๑๒๕ จำนวน ๑ รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนภัท เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

   
   
 

(นายสันติ     ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
3 ก.ย. 2561 09:44