ประกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รายละเอียด :  

 

            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชัยวัฒน์การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๙๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

   
   

               

 

 

(นายสันติ     ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
11 ต.ค. 2561 14:10