ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งประจำปี 2561
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งประจำปี 2561
รายละเอียด :  

                                                             

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่จัดงานตารมโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนันทวัฒน์ จิตมาตย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑

   
   
 

 

                                     

 

       (นายสันติ  ศรียะไชย )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

26 พ.ย. 2561 11:06