ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.10 สายนางพันผกา
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.10 สายนางพันผกา
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ จำนวน ๑ สายผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจรัญก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

   
   
 
 

(นายสันติ      ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 มี.ค. 2562 13:49