เรื่องร้องทุกข์
 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
 
ข้อปฏิบัติในการร้องทุกข์:
1.กรุณาใช้คำสุภาพไม่กระทบเสียดสีบุคคล ไม่กล่าวว่าร้าย หมิ่นประมาทบุคคลอื่น
2.เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ หากท่านกระทำผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
4.ถ้าเป็นไปได้กรุณากรอกชื่อจริง-นามสกุลจริง และ e-mail ที่ใช้จริง เพื่อที่ทางเราจะได้ติดตามผลและแจ้งผลการปฏิบัติให้ท่านทราบได้

 
 
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
ค้นหา 
แจ้งเรื่องร้องทุกข์ใหม่
หัวข้อร้องทุกข์
อ่าน
ตอบ
61
3
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องอากาศเป็นพิษ จากกลิ่นยางพารา [09 ต.ค. 2560 15:30 ]   [ประชาชน หมู่ที่ 11]
50
1
44
1
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นทอดหมู [09 พ.ย. 2559 14:30]   [ประชาชน หมู่ที่ 1]
23
1
12
1
ขอให้ตรวจสอบกลิ่น [15 ก.ค. 2559 13:16 ]   [ประชาชน หมู่ที่ 1]
25
1
45
1
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการก่อสร้าง รางระบายน้ำที่ไหลรวมจุดเดียว [2 พ.ค. 2561 16:36 ]   [ประชาชน หมู่ที่ 10]
213
1
มีผู้ร้อง   8   คน     รวมทั้งหมด:  1   หน้า: 
หน้า
1