เรื่องร้องทุกข์
 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
.........ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ครับ.........
ค้นหาเรื่องร้องทุกข์ 
ข้อปฏิบัติในการร้องทุกข์:
1.กรุณาใช้คำสุภาพไม่กระทบเสียดสีบุคคล ไม่กล่าวว่าร้าย หมิ่นประมาทบุคคลอื่น
2.เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ หากท่านกระทำผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์
4.หากท่านกระทำผิดทางเราสามารถติดตามตัวท่านได้จากหมายเลข ip จากเครื่องที่ท่านใช้
5.ถ้าเป็นไปได้กรุณากรอกชื่อจริง-นามสกุลจริง และ e-mail ที่ใช้จริง เพื่อที่ทางเราจะได้ติดตามผลและแจ้งผลการปฏิบัติให้ท่านทราบได้

 
 
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
แจ้งเรื่องร้องทุกข์ใหม่
รหัส
หัวข้อร้องทุกข์
อ่าน
ตอบ
มีผู้ร้อง   0   คน     รวมทั้งหมด:  1   หน้า: 
หน้า
1