องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

Untitled Document
บุคลากรส่วนการคลัง
 
กองคลัง
 
 

 
 
 
 

นางเทพดารา  นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

 
 
 
 


 
 
นายณรงค์ฤทธิ์  นักบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นายพิทูล เฟืองตลบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
 
 

 
 
 
  นางจินดารัตน์ นนพัทธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้าง
 

 
 
 
 

 
 
นางสาวนิภาภรณ์ คนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  นางลัดดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 
 


 
 
 
  นายปิยะ ดอนเส
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม