องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563]
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2562]
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562]
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562]
คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มิ.ย. 2562 12:39 ]
คู่มือระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2562 12:38 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-3 [ 7 ธ.ค. 2561 10:37 ]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 13:11 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 10:36 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2561 14:54 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-2 [ 17 ก.ย. 2561 10:36 ]
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2 [ 17 มิ.ย. 2561 09:55 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 12 มิ.ย. 2561 11:34 ]
ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2561 13:25 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 07 มี.ค. 2561 10:34 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2560 09:52 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2560 14:51 ]
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 11 ก.ย. 2560 14:29 ]
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2 [ 17 มิ.ย. 2561 09:56 ]
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2 [ 17 มิ.ย. 2561 09:51 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 มิ.ย. 2561 11:58 ]
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ ประจำปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 15:36 ]
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 12 มิ.ย. 2561 10:34 ]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ ]
พบข้อมูลทั้งหมด 183 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม