องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนส่งเสริมการท้องเที่ยว อบต.โคกหินแฮ่ [ 26 มิ.ย. 2560 15:05 ]
รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยะธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA [ 24 มิ.ย. 2560 11:28 ]
งบสถานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 16:24 ]
แผนพัฒนาสามปี 2559-2560 [ 21 มิ.ย. 2560 13:30 ]
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560-2562 [ 21 มิ.ย. 2560 13:14 ]
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 15 สิงหาคม 59 [ 21 มิ.ย. 2560 11:35 ]
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 59 [ 21 มิ.ย. 2560 11:34 ]
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:33 ]
บันทึกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 17 พฤษภาคม 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:32 ]
บันทึกประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 59 [ 21 มิ.ย. 2560 11:31 ]
บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 28 ม.ค. 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:30 ]
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 [ 7 มิ.ย. 2559 16:18 ]
แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2558 [ 7 มิ.ย. 2559 16:16 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2558-2561 [ 7 มิ.ย. 2559 16:09 ]
รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบประมาณ พ.ศ. 2555 อบต.โคกหินแฮ่ [ 9 ก.ย. 2556 15:15 ]
แผนการดำเนินงาน โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 25 ต.ค. 2555 13:26 ]
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 [ 15 มิ.ย. 2555 11:38 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2554 [ 10 มิ.ย. 2554 09:35 ]
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อบต.โคกหินแฮ่ [ 9 มิ.ย. 2554 16:10 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:59 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:57 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:54 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:52 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:41 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:33 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 183 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3 [4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม