องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านชลประทานหมู่ที่ 15

2. ประวัติหมู่บ้าน
เดิมชาวบ้านเป็นคนนาโดนใหม่ หมู่ 7,10 ได้ออกมาอยู่ตามที่นาของตัวเอง ทำอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ อยู่ประจำที่ของตัวเองเถียงนาประมาณ 4 หลัง
ต่อมาชาวบ้านเรณูที่อยู่ตามที่นาฝั่งห้วยยางก็มี เมื่อปี พ.ศ.2528 ก็มีผู้แทนราษฎร คือ  นายไขแสง  สุกใส ให้การสนับสนุนในด้านไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ชาวบ้านก็มีส่วนสมทบ 10,000 บาท ชาวบ้านก็เลยได้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2538 ชาวบ้านนาโดน บ้านเนินน้ำคำ ชาวบ้านเรณูนครก็ย้ายเข้ามาอยู่ประมาณ 25 หลังคาเรือน ชาวบ้านก็ขอแยกการปกครองออกจากบ้านนาโดนใหม่ บ้านเนินน้ำคำ เพื่อมาตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านชลประทาน หมู่ที่ 15 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2538 แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ   นายสมชัย ถานัน   มีประชากรรวมทั้งหมด 135 คน เป็นชาย 74 คน หญิง 61 คน และทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ประมาณ 4 เดือน ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 ก็ประกาศแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 คือ   นายดุสิต  ถานัน  ซึ่งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านโดยไม่ได้ลงคะแนน
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายวีระ  นวลตา ได้รับเลือกตั้ง ในปี พ.ศ.2549

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
เป็นพื้นที่ดอน – ป่า 20 % ที่นาโล่ง 80 %

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด             381          ไร่     - ที่ว่าง                       -     ไร่
- ที่ดินทำกิน               339         ไร่   - ที่สาธารณะประโยชน์      1    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                 42        ไร่    
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       -     ไร่

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ          ติดต่อบ้านอภัยวงค์ ต.เรณู
ทิศใต้             ติดต่อบ้านนาโดนใหม่ - บ้านเนินน้ำคำ
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโนนทอง ต.เรณู
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่

 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม