องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาม่วงทุ่งหมู่ที่ 3

2. ประวัติหมู่บ้าน
          เมื่อประมาณปี พ.ศ.2463  เป็นเวลา 86 ปีมาแล้วชาวบ้านพระซองและชาวบ้านบ่อดอกซ้อน เชื้อสายชาวไทยเผ่าย้อ  ได้อพยพมาทำไร่ทำนา ณ ที่แห่งนี้  เดิมบริเวณนั้นมีต้นมะม่วงไข่ขนาดใหญ่  จึงชื่อว่า บ้านนาม่วง  (ซึ่งปัจจุบันนี้ อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 แต่ต้นมะม่วงได้โค่นล้มไป ในปีเดียวกันที่พระธาตุพนมองค์เดิมล้ม )    มีการปกครองโดยนายขุนแสง   (นายที พรมจันทร์)  ขึ้นกับตำบลเรณูนคร  อำเภอธาตุพนม  ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองใหม่จากตำบลเรณูนคร  มาเป็นอำเภอเรณูนคร   และตำบลโคกหินแฮ่ ขึ้นกับอำเภอเรณูนคร มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านโคกหินแฮ่  บ้านต้องน้อย  บ้านนาม่วงท่า  บ้านนาม่วงทุ่ง  บ้านนาบัว  บ้านหนองกุง  บ้านนาโดนใหม่ และบ้านหนองแซง 

          ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน


คนที่ 1 ขุนแสง  หรือ นายที  พรมจันทร์        ประมาณปี พ.ศ.2463-2483
คนที่ 2 นายจวง  พรมจันทร์                         ประมาณปี พ.ศ.2483-2494
คนที่ 3 นายจอมสี สุนีกร                              ประมาณปี พ.ศ.2494-2497
คนที่ 4 นายบุญมี              พรมจันทร์           ประมาณปี พ.ศ.2497 (3 เดือน)
คนที่ 5 นายจอมสี สุนีกร                               ประมาณปี พ.ศ.2497-2500
คนที่ 6 นายกาทอม  พ่อเกตุ                          ประมาณปี พ.ศ.2500-2514
คนที่ 7 นายใส  พรมจันทร์                           ประมาณปี พ.ศ.2514-2517
คนที่ 8 นายศรีละคร พรมจันทร์                    ประมาณปี พ.ศ.2517-2548
คนที่ 9 นายประพันธ์ สีสุธรรม                       ประมาณปี 2548-ปัจจุบัน

                       
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ราบ  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่บริเวณริมน้ำบังประสบปัญหาดินเค็ม น้ำเค็ม

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด             1,169  ไร่          - ที่ว่าง                     276     ไร่
- ที่ดินทำกิน               1,055  ไร่        - ที่สาธารณะประโยชน์       8    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                 147  ไร่          
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    27  ไร่ (โรงเรียน+อบต.)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านหนองแซง
ทิศใต้             ติดต่อบ้านนาม่วงท่า
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่ โดยมีห้วยยางเป็นแนวเขต
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านสองคอน ห้วยแคน ลำน้ำบัง

 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม