องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านหนองแซง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านหนองแซงหมู่ที่ 8

2.  ประวัติหมู่บ้าน
บ้านหนองแซง  หมู่ที่  8   แต่เดิมไม่มีบ้าน  มีชาวเรณูนครชาวบ้านโนนสังข์ ได้ออกมาอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาของตนเองอยู่ห่างกันประมาณ 400 – 500 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ 2507  ทางอำเภอให้รวมกลุ่มกัน  ตั้งหมู่บ้านขึ้นเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิด คือมีการต่อต้านฝ่ายรัฐบาลจนมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร   จนในปี พ.ศ 2508  ก็มีการขออนุญาตทางอำเภอและจังหวัดจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ก็ได้รับอนุญาตจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในปี พ.ศ 2508  นั้นเอง    โดยตั้งชื่อว่า  บ้านหนองแซง  หมู่ที่   8   และได้จัดหาผู้นำหมู่บ้านขึ้น คือ  นาย หนูเวิน  ครโสภา  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านหนองแซง ตั้งแต่ บัดนั้นมา

3.  สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน       
          เป็นพื้นที่ราบ หมู่บ้านยาวไปตามแนวถนน มีถนนหลวงตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน   คสม.    มี  บางส่วน

4.  ข้อมูลพื้นฐาน

-พื้นที่ทั้งหมด                1,063.3   ไร่                -ที่ว่าง                                                   20   ไร่
-ที่ดินทำกิน                         979     ไร่                    -ที่สาธารณะ (ป่าช้า)                          2.5   ไร่
-ที่อยู่อาศัย                          82.3     ไร่
-พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ     40       ไร่      ( วัด – โรงเรียน)

อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ         ติดต่อบ้านคำผาสุก
ทิศใต้             ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่  หมู่ที่1
ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านอภัยวงษ์   ต.เรณู
ทิศตะวันตก    ติดต่อบ้านหนองกุง    หมู่ที่ 6 

 

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม