องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

Untitled Document
บุคคลากรสมาชิกสภา
 
 
 

 
 
 
  นายเกรียงไกร พลเหี้ยมหาญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 

 
 
 
 

 
 
นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
  นายตะวัน บัวชุม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
     
สมาชิกสภา
 

 
 
 
 

 
 
นายวีระศักดิ์ บัวชุม
ที่อยู่ 70 ม.1 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
  นายพยับ บัวชุม
ที่อยู่ 68 ม.1 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
     
 
ว่าง


 
 
 
 

 
 

-

 

  นายเป่งทอง บัวชุม
ที่อยู่ 27 ม.2 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
     
 

 
 
 
 

 
 
นายยอด เคนกิ
ที่อยู่ 74 ม.3 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
  นายรุ่งศักดิ์ พ่อตาแสง
ที่อยู่ 75 ม.3 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
     
 

 
 
 
 

 
 
นายราตรี เจ๊กมาก
ที่อยู่ 27 ม.4 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
  นางปราณี สุนีกร
ที่อยู่ 29 ม.4 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
     
 

 
 
 
 

 
 
นายเกรียงไกร พลเหี้ยมหาญ
ที่อยู่ 81 ม.5 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิสภาหมูที่ 5
  นายพงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์
ที่อยู่ 42 ม.5 ต.โคหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
     
 

 
 
 
 

 
 
นายถาวร จิตมาตย์
ที่อยู่ 58 ม.6 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
  นายบุญรัตน์ จิตมาตย์
ที่อยู่ 127 ม.6 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
     
 

 
 
 
 

 
 
นายชัยชนะ ยะไวย์
ที่อยู่ 69 ม.7 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
  นายชาญเดช ถานัน
ที่อยู่ 166 ม.7 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นคพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
     
 

 
 
 
 

 
 
นายอาทิตย์ บัวสาย
ที่อยู่ 138 ม.8 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
  นายสิงขร มุลสุรินทร์
ที่อยู่ 63 ม.8 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
     
 

 
 
 
 

 
 
นายราชวัง สุขรี
ที่อยู่ 24 ม.9 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
  นายคงไทย บุตรดี
ที่อยู่ 110 ม.9 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
     
 

 
 
 
 

 
 
นายนักรบ ลุมวงค์
ที่อยู่ 141 ม.10 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
  นายเกรียงไกร คำวัน
ที่อยู่ 60 ม.10 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
     
 

 
 
 
 

 
 
นายพรคำ สุขรี
ที่อยู่ 23 ม.11 ต.โคดหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
  นายยุทธกิจ บัวชุม
ที่อยู่ 82 ม.11 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
     
 

 
 
 
 

 
 
นายตะวัน บัวชุม
ที่อยู่ 29 ม.12 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
  นางนิตยา ภูโสภา
ที่อยู่ 8 ม.12 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
     
 

 
 
 
 

 
 
นางเครือวัลย์ ธงวาส์
ที่อยู่ 101 ม.13 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
  นายมนตรี เสนารัตน์
ที่อยู่ 60 ม.13 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
     
 

 
 
 
 

 
 
นายภานุวัฒน์ เหลื่อมเภา
ที่อยู่ 24 ม.14 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
  นายอุทิศ สำรองพันธ์
ที่อยู่ 12 ม.14 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
     
 

 
 
 
 

 
 
นายวีระพล อัตติยะ
ที่อยู่ 31 ม.15 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
  นายวิษณุ สิงห์คำ
ที่อยู่ 7 ม.15 ต.โคกหินแฮ่
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม