องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
 
 
 

 
 
  นายบัญฑิต บัวชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 

 
 
 

 
นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
  นายถาวร จิตมาตย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
     
สมาชิกสภา
 

 
 
 
 

 
นายบัญฑิต บัวชุม
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 1 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
  นายทนงค์ศักดิ์ ชากิจดี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
     
 

 
 
 

 

นายยอด  เคนกิ
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 3 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

  นายราตรี เจ็กมาก
ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 4 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
     
 

 
 
 

 
นายสำราญ  แสนมิตร
ที่อยู่ : 57/2 หมู่ที่ 5 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
  นายถาวร  จิตมาตย์
ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 6 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
     
 

 
 
 

 
นายชัยชนะ ยะไวย์
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
  นายทองยิ้ม บัวสาย
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 8 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8
     
 

 
 
 

 
นายคงไทย บุตรดี
ที่อยู่ : 30 หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
  นายเกรียงไกร คำวัน
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 10 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
     
 

 
 
 

 
นายสิมมา  เมคัน
ที่อยู่ : 33 หมู่ที่ 11 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
  นางสาวนันทรัตน์ ราชชมภู
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 12 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
     
 

 
 
 

 
นางเครือวัลย์  ธงวาท
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
  นายภานุวัฒน์ เหลื่อมเภา
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 14 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
     
 
 
 

 
 
  นายประเสริฐ ที่รัก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 15 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
 
     
 
     

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม