องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัใจ "
รายละเอียด :  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง๑.ประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คน ๒.ประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้าง๑.ประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คน ๒.ประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑.จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๒.จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกัญญารัตน์ แก้วปีลา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

 

 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
 
23 ก.ค. 2562
 
     

 
     

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม