องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
บุคลากรส่วนโยธา
 
กองช่าง
 
 

 
 
 
  นายชาตรี   ศรีเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 


 
 
 
 
นายช่างโยธา
(ว่าง)
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 

 
 
 
 

 
 
นายอนุชา สุโข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นางสาวรัชนี จิตมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง
     
 
 
 

 
 
 
  นางสาวชรินทรา ราชสินธ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโยธา)
 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม