ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง สังกัดกองช่าง  จำนวน  1  อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานธุรการ) สังกัด  สำนักปลัด   จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งภารโรง  สังกัด สำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
3 ม.ค. 2566