ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR )หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 29-003สายบ้านต้องน้อย – บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR )หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 29-003สายบ้านต้องน้อย – บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2
รายละเอียด :  
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
01 เม.ย. 2567