พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
รายละเอียด :  

23 พ.ค. 2567