คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ข่าวประกาศ  
 
หัวข้อข่าว :คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด :  

คำสั่งองค์การาบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
13 ก.พ. 2566