ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
   ข่าวประกาศ  
 
หัวข้อข่าว :ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
รายละเอียด :  

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
19 มิ.ย. 2566