ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) จำนวน ๕๘ รายการ ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำป2567
รายละเอียด :  
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
23 พ.ค. 2567