ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ข้อมูลเผยแพร่ : (XLS)งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด :  

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DY7yifELybrKdcPm1Y_jKvgQqsDJpSK6/edit?usp=drive_link&ouid=107693308975107893065&rtpof=true&sd=true
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล PDF