ข้อมูลเผยแพร่
  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล