ข้อมูลเผยแพร่
  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด :  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล