ข้อมูลเผยแพร่
  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน : สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล