ข้อมูลเผยแพร่
  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน : สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการคำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด :  

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล