องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
  บุคลากรส่วนการคลัง  
 
กองคลัง
 
 

 
 
 

นางเทพดารา  นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

 
 
 
 

 
นายณรงค์ฤทธิ์  นักบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  (ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
 
 

 
 
  นางจินดารัตน์ นนพัทธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้าง
 

 
 
 

 
นางสาวนิภาภรณ์ คนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  นางลัดดาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 
 

 
 
  นายปิยะ ดอนเส
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม