องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว [ 18 พ.ย. 2565]
1
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หลังอบต.โคกหินแฮ่ [ 18 พ.ย. 2565]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ [ 17 พ.ย. 2565]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส พร้อมตู้คอลโทรลและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง [ 17 พ.ย. 2565]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ [ 16 พ.ย. 2565]
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง [ 11 พ.ย. 2565]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรินิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง [ 11พ.ย. 2565]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง [ 9 พ.ย. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง [ 9 พ.ย. 2565]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื (เครื่องพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง [ 09พ.ย. 2565]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 พ.ย. 2565]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามดครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565]
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที และจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 2 พ.ย. 2565]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 26 ต.ค. 2565]
3
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 20 ต.ค. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 18 ต.ค. 2565]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ (รถกระบะแบบมีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน 80-7744 นครพนม) [ 18 ต.ค. 2565]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 ต.ค. 2565]
0
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2565]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นรายปี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03 ต.ค. 2565]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว [ 26 ก.ย. 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องกองช่างและห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 12 ก.ย. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 250 ชุด [ 13 ก.ย. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ [ 8 ก.ย. 2565]
8
ประกาศร่างขอบเขดงาน/ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 8 ก.ย. 2565]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการซ้อมแผนและป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2565]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง (สานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จักรยานยนต์) จำนวน 3 คัน จำนวน 3 [ 2 ก.ย. 2565]
5
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 23 ส.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังพลาสติก ขนาด 11 แกลลอน พร้อมฝาปิด จำนวน 300 ใบ [ 11 ส.ค. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามและทำทางระบายน้ำ [ 2 ส.ค. 2565]
4
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 1 ส.ค. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 26 ก.ค. 2565]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน ส.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า) ขนาด 250 KVEA 3 เฟส 4 สาย [ 18 ก.ค. 2565]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-biddingโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี2565) [ 11 ก.ค. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการหล่อเทียน [ 8 ก.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณืก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ [ 7 ก.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 [ 7 ก.ค. 2565]
7
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ก.ค. 2565]
7
พบข่าวทั้งหมด 823  ข่าว   หน้าทั้งหมด 17 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม