องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถอบต.โคกหินแฮ่ (หลังโรงจอดรถ ข้างอปพร.) [ 13 มี.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถหลังอบต.โคกหินแฮ่ (โรงจอดรถใหม่ จำนวน 3 จุด) [ 13 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 10 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 สายนางประนอม [ 10 มี.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานางวัฒนา [ 9 มี.ค. 2566]
0
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานายชมเชย - นานายภูเวียง [ 9 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง [ 9 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พร้อมทำการเปลี่ยนยางรถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 80-7744 นครพนม [ 7 มี.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางแตงคำ [ 7 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 7 มี.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายนายเป่งทอง - นานายภูวงษ์ [ 1 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 1 มี.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า คณะนางรำแสดงรำบูชาพระธาตุ(งานนมัสการพระธาตุเรณู) จำนวน 100 คน [ 28 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ [ 27 ก.พ. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายหนองโสน [ 27 ก.พ. 2566]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 สายนางแส่ว [ 27 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - นานายเอกพล [ 27 ก.พ. 2566]
0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล แบบหอถังสูง จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ S ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ [ 20 ก.พ. 2566]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลางจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566]
3
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.15 สายนางประนอม [ 16 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - นานายเอกพล [ 16 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 สายนางแส่ว [ 16 ก.พ. 2566]
1
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 16 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายนายพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 16 ก.พ. 2566]
1
ราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม. 4 สายนานางเดือน [ 16 ก.พ. 2566]
1
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนางวัฒนา [ 16 ก.พ. 2566]
1
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 สายนางอรัญญา - หนองแปน [ 16 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 สายนายชมเชย - นายภูเวียง [ 16 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12 สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง [ 16 ก.พ. 2566]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายหนองโสน [ 15 ก.พ. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายนางแตงคำ [ 15 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๙๐ ชุด สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน สำหรับเด็ก เยาวชน ภายในตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเตจาเผาขยะ ลดมลพิษ อบต.โคกหินแฮ่ [ 09 ก.พ. 2566]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับหมึกในตัว จำนวน 8 รายการ [ 09 ก.พ. 2566]
2
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายไทสิน6 สายหน้าบ้านนายไทสิน [ 31 ม.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางออนมณี [ 31ม.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายทางเข้าหน้าวัดบัวขาว [ 31 ม.ค. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 สายนางปราณีต - ถนนใหญ่ [ 31 ม.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 14 สายหน้าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 - ถนนใหญ่ [ 31 ม.ค. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายนายจำรัส - ถนนใหญ่ [ 30 ม.ค. 2566]
1
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านลุงปัน [ 25 ม.ค. 2566]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายไทสิน [ 25 ม.ค. 2566]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายหลังวัด - หน้าบ้านผญ.สุรศักดิ์ [ 25 ม.ค. 2566]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 25 ม.ค. 2566]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางออนมณี [ 25 ม.ค. 2566]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายนางปราณีต - ถนนใหญ่ [ 25 ม.ค. 2566]
0
พบข่าวทั้งหมด 925  ข่าว   หน้าทั้งหมด 19 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม