องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 [ 26 เม.ย. 2566]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป [ 18 เม.ย. 2566]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ห้วงเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ต.ค. 2565]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งที่ 2 ปี2565 [ 30 มิ.ย. 2565]
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2565]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ธ.ค. 2564]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564]
ติดต่อเรา [ 1 ต.ค. 2564]
ที่ตั้ง [ 1 ต.ค. 2564]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564]
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) [ 9 พ.ค. 2564]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 8 พ.ค. 2564]
รายงานสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 22 เม.ย. 2564]
เกี่ยวกับองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 15 ธ.ค. 2563]
รายงาานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563]
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 15 ต.ค. 2563]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 10 เม.ย. 2563]
การประชุมปรึกษา หารือ การดำเนินการโครงการงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
พบข้อมูลทั้งหมด 180 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม