องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 1 พ.ย. 2565]
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 15 ต.ค. 2565]
ติดต่อเรา [ 1 ต.ค. 2564]
ที่ตั้ง [ 1 ต.ค. 2564]
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 12 พ.ค. 2564]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 มีนาคม 2564 [ 9 พ.ค. 2564]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป [ 22 เม.ย. 2564]
รายงาสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 22 เม.ย. 2564]
เกี่ยวกับองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 15 ธ.ค. 2563]
รายงาานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563]
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 15 ต.ค. 2563]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 10 เม.ย. 2563]
การประชุมปรึกษา หารือ การดำเนินการโครงการงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ต.ค. 2562]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 8 ต.ค. 2562]
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ย. 2562]
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562]
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 1 [ 04 มิ.ย. 2562 12:58 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2562 10:56 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 168 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม