องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกอนามัย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกอนามัยหมู่ที่ 11

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านโคกหินแฮ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516  ในปี พ.ศ.2527  จึงแยกออกเป็น 4 หมู่   ได้แก่ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1    บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9 บ้านโคกอนามัยหมู่ที่ 11  และบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12    ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่ 11   คือ   นายยนต์คำ  สุขรี
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ราบ  มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นยาง   มีการปลูกผักไว้กินในชีวิตประจำวัน

4.ข้อมูลพื้นฐาน
- พื้นที่ทั้งหมด               2,352  ไร่       - ที่ว่าง                       -      ไร่
- ที่ดินทำกิน                 2,000  ไร่      - ที่สาธารณะประโยชน์      50    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                   300  ไร่       
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       2  ไร่  (วัด  สถานีอนามัย)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 3
ทิศใต้             ติดต่อบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12  
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านต้องน้อย หมู่ที่ 2

 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม