องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 9

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  แต่เดิมเป็นบ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1  ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9  ต่อมาเมื่อบ้านโคกหินแฮ่เป็นตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้แยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1    บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  บ้านโคกอนามัยหมู่ที่ 11  และบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12    
                                 

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ราบสูง  ระบายน้ำได้ดี  การคมนาคมสะดวกมีถนนทางหลวงตัดผ่าน  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคสม.เกือบทุกสาย  ส่วนเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำยังเป็นลูกรังอยู่

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด               1,289  ไร่       - ที่ว่าง                     ........    ไร่
- ที่ดินทำกิน                    704  ไร่     - ที่สาธารณะประโยชน์     ........    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                    125  ไร่      
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       -  ไร่  (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ        ติดต่อบ้านโคกอนามัย หมู่ที่ 11 มีถนนทางหลวงเป็นเส้นแบ่ง
ทิศใต้             ติดต่อบ้านทุ่งสว่าง  ตำบลเรณูใต้  
ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10
ทิศตะวันตก   ติดต่อบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12

 

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม