องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 3 คน
 
 


 

 
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR )หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร... [ 01 เม.ย. 2567]   บทเพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" ... [ 8 มี.ค. 2567]   แผนการออกรับซื้อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่... [ 8 มี.ค. 2567]
โครงการกองทุนธนาคารขยะ อบต.โคกหินแฮ่ การแยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย...ลดโลกร้อน... [ 15 ก.พ. 2567]   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ ... [ 9 ก.พ. 2567]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่... [ 5 ก.พ. 2567]
รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อง... [ 1 ก.พ. 2567]   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2567... [ 29 ม.ค. 2567]   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [ 23 ม.ค. 2567]
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566... [ 3 ม.ค. 2567]   ขอเชิญชม งานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี ๒๕๖๖... [ 22 ธ.ค. 2566]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์... [ 12 ธ.ค. 2566]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
   ข่าวประกาศ  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2567 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 24 ม.ค. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง การติดตามรายงานผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การทิ้งขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการสำหรับผู้รับบริการของการประปา [ 25 ก.ย. 2566 ]   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]
ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 21 เม.ย. 2566 ]
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2566 ]   รายงานการติดตามประเมินผลงานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 20 เม.ย. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 3 เม.ย. 2567 ]   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567]
การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการคำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2567]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 9 เม.ย. 2567]
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2567]
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 3 เม.ย. 2567]
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2567]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567]
การขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2567]
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 มี.ค. 2567]
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 มี.ค. 2567]
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 22 ก.พ. 2567]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 

ข่าวประกวดราคา

   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายภรภิรมย์ - นายรันตะนา [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายพ่อสุทิน - นางใสมา [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกหินแฮ่ [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-003 สายบ้านต้องน้อย - บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้องน้อย - บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกินงบปี2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด (เข็ม กระบอกฉีดยา และป้ายคล้องคอ ) จำนวน 1,100 ชุด [ 28 มี.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 มี.ค. 2567 ]   ประกาสราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนองกุง - หนองแซง [ 27 มี.ค. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง [ 20 มี.ค. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 8 มี.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดกลองตุ้มอีสาน จำนวน ๔ ชุด [ 13 มี.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ [ 11 มี.ค. 2567 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 

ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
   คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 21 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ) [ 19 เม.ย. 2567 ]   คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2567 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 เม.ย. 2567 ]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2567 ]   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 28 มี.ค. 2567 ]   คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 13 มี.ค. 2567 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 - 7 พ.ศ. 2562 [ 22 มิ.ย. 2566 ]   พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 22 มิ.ย. 2566 ]   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2566 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 


ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 3 เม.ย. 2567 ]   (XLS)งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]   รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ( Integrity and Transparency Assessment) ปรับแผนครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 06 ธ.ค. 2566 ]
คำแถลงนโยบาย นายภักดี สุขรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2566 ]   ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA(Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 27 ต.ค. 2566 ]   กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]   ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด

 

กระดานข่าว
   กระดานข่าว  
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
[20 เม.ย. 2567]   []
2
0
นักจัดการงานทั่วไปว่างไหมครับ[7 ก.พ. 2565]   [ก้อง]
169
1
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ[16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
633
2
เยือนหนองคายเยือนครัวกิ่งเทียน[26 ส.ค. 2555 13:52 ]   [สวนอาหารครัวกิ่งเทียน]
1112
1
864
1
จนท.ป้องกัน ยังว่างอยู่ไหมครับ อยู่ บ.ดงมะเอก อ.เรณู อยากโอนย้ายครับ[15 ส.ค. 2555 07:49 ]   [พิมูล]
812
2
889
4
อยากจะขอข้อมูลประชากรตำบลโคกหินแฮ่[15 พ.ย. 2553 13:41 ]   [อาคม]
1032
1
798
1
ฝายห้วยแคน กั้นน้ำเก่าแก่ ระหว่าง นาบัว หมู่ 5 กับ นาม่วง อยากให้ทำต่อ เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝั่ง ดีใหม ? [23 ก.ย. 2553 15:21 ]   [ท้างปันยา ช.]
965
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม