องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
ลงนามถวายพระพร ร.10
72 พรรษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่ง... [ 25 มิ.ย. 2567]   โครงการ "1 อปท. 1 สวนสมุนไพร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กร... [ 19 มิ.ย. 2567]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ... [ 23 พ.ค. 2567]
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ณ สวนป่าหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่... [ 23 พ.ค. 2567]   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่น pm2.5... [ 22 เม.ย. 2567]   ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR )หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร... [ 01 เม.ย. 2567]
บทเพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" ... [ 8 มี.ค. 2567]   แผนการออกรับซื้อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่... [ 8 มี.ค. 2567]   เรียน รู้ อยู่ กับ ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม ฝุ่นละออง PM2.5... [ 12 ก.พ. 2567]
โครงการกองทุนธนาคารขยะ อบต.โคกหินแฮ่ การแยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย...ลดโลกร้อน... [ 15 ก.พ. 2567]   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ ... [ 9 ก.พ. 2567]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่... [ 5 ก.พ. 2567]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
   ข่าวประกาศ  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 19 ก.ค. 2567 ]   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 เม.ย. 2567 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2567 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 24 ม.ค. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง การติดตามรายงานผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การทิ้งขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการสำหรับผู้รับบริการของการประปา [ 25 ก.ย. 2566 ]   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]
ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 21 เม.ย. 2566 ]
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2566 ]   รายงานการติดตามประเมินผลงานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 20 เม.ย. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2567 ]   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 3 เม.ย. 2567]
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]   การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]   แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการคำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567]
รายงานการติดตามประเมินผลงานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 เม.ย. 2567]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2567]
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2567]
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 3 เม.ย. 2567]
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2567]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567]
การขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2567]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567]
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 มี.ค. 2567]
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2567]
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2567]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2567]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 

ข่าวประกวดราคา

   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายนายสิมมา - ผู้ช่วยโยธาโบ้ [ 4 ก.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยขี้เห็ด จำนวน ๒๐๐ กระสอบ [ 4 ก.ค. 2567 ]   ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.10สายหน้าบ้านนายอรุณ [ 4 ก.ค. 2567 ]   ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายท่อนแก้ว – ศูนย์ผู้สูงอายุ [ 03 ก.ค. 2567 ]   ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านนายสมเทศน์ [ 03 ก.ค. 2567 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รปตัวยู ม.13 สายหน้าบ้านนายกองมณี [ 3 ก.ค. 2567 ]   ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายอานนท์ - นางพิสงวน [ 3 ก.ค. 2567 ]   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์(หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย) จำนวน ๕๒ ชุด ๆละ ๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่หน้าวัดป่ามุจจลินท์ จำนวน 100 ท่อน [ 25 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝาบ้าน ประตู ประตูหน้าต่าง ให้กับ เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสวัสดิ์ [ 24 มิ.ย. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ้าน ห้องนอน ประตู ประตูหน้าต่าง ให้กับ นางบรรเทา วรคันทักษ์ [ 21 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้แวัสดุก่อสร้าง จำวน 10 รายการ ให้กับนายทัศพร บัวทองจันทร์ [ 21 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับ นางสาวแพรวนภา พรมจันทร์ [ 21 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. พ.ศ.2567 จำนวน 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์ผู้สูงอายุตำบล โคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2567 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 

ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
   คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน [ 3 ก.ค. 2567 ]   คู่มือศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 มิ.ย. 2567 ]   ข้อบัญญัติตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
คู่มือ แนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ) [ 19 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการใช้บริการ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 เม.ย. 2567 ]
รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 เม.ย. 2567 ]   คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 เม.ย. 2567 ]
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 เม.ย. 2567 ]   พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2567 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 9 ก.ค. 2567 ]   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 3 เม.ย. 2567 ]
(XLS)งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]   แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]
รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]   ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ( Integrity and Transparency Assessment) ปรับแผนครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 06 ธ.ค. 2566 ]   รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]   คำแถลงนโยบาย นายภักดี สุขรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2566 ]
ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด

 

กระดานข่าว
   กระดานข่าว  
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
210
1
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ[16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
664
2
เยือนหนองคายเยือนครัวกิ่งเทียน[26 ส.ค. 2555 13:52 ]   [สวนอาหารครัวกิ่งเทียน]
1166
1
จนท.จัดเก็บรายได้ยังว่างอยู่รึเปล่า[22 ส.ค. 2555 07:52 ]   [เรณูนคร]
900
1
843
2
จพง.ป้องกันยังว่างอยู่หรือเปล่าครับ?[17 ก.ค. 2554 00:20 ]   [คนอยากย้าย]
929
4
1066
1
ตำบลและหมู่บ้านเราน้ำท่วมใหมหนอ เงียบจังเลย [20 ต.ค. 2553 17:57 ]   [ท้าวปันยา ช.]
829
1
990
0
ทำไมถนนเข้าหมู่บ้านนาม่วง[9 ก.ย. 2553 13:49 ]   [ผู้ใช้ถนน]
978
10
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม