องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ,อุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม [ 7 มิ.ย. 2564]
2
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15 [ 27เม.ย. 2564]
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่่องสูบน้ำแบบจุ่ม [ 22 เม.ย. 2564]
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระบะบรรทุกมีเครื่องทุนแรง (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 เม.ย. 2564]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง [ 2 เม.ย. 2564]
48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564]
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 24 มี.ค. 2564]
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 11 มี.ค. 2564]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 10 มี.ค. 2564]
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 10 มี.ค. 2564]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 2 มี.ค. 2564]
34
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 24 ก.พ. 2564]
30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564]
52
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 19 ก.พ 2564]
32
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 19 ก.พ. 2564]
36
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.14 สายสำนักสงฆ์ - ศาลาเอนกประสงค์ [ 19 ก.พ. 2564]
44
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.12 สายนายสนเทศ - นายแดนชัย [ 19 ก.พ. 2564]
22
ประกาศราคากลางก่อสร้างถรรคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 19 ก.พ. 2564]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 19 ก.พ. 2564]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 17 ก.พ. 2564]
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโคกหินแอ่ - ทุ่งสว่าง หมู่ที่ 1,9,11 และหมู่ที่ 12 [ 17 ก.พ. 2564]
15
ประกาศราคากลางถนนคสล. สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง ม.1,9,11 และม.12 [ 10 ก.พ. 2564]
25
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 10 ก.พ. 2564]
23
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564]
20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายหนองแข้ [ 29ม.ค. 2564]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน [ 28ม.ค. 2564]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร สายห้วยแคน - กุดฮี [ 26 ม.ค. 2564]
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ [ 26 ม.ค. 2564]
22
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ม.ค. 2564]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 25 ม.ค. 2564]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 22 ม.ค. 2564]
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลุกรัง ม.5 สายนายศิริศักดิื - น้ำบัง [ 22 ม.ค. 2564]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายโรงสูบน้ำ - หนองเบ็ญ [ 21 ม.ค. 2564]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายเข้าสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วงทุ่ง [ 21 ม.ค. 2564]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หอกระจายข่าว ม.4,11 [ 18 ม.ค. 2564]
18
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายเข้าสถานีสูบน้ำบ้านนาม่วง [ 12ม.ค. 2564]
23
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 12 ม.ค. 2564]
29
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายศิริศักดิ์ - น้ำบัง [ 12 ม.ค. 2564]
16
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ [ 12 ม.ค. 2564]
29
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายโรงสูบน้ำ - หนองเบ็ญ [ 12 ม.ค. 2564]
25
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 12ม.ค. 2564]
25
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายหนองแข้ [ 12 ม.ค. 2564]
32
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.6 สายหมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน [ 12ม.ค. 2564]
24
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.5 สายห้วยแคน [ 12 ม.ค. 2564]
32
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร สายห้วยแคน - กุดอี [ 12 ม.ค. 2564]
16
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 ม.ค. 2564]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง หมูที่ 1 - สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 (ฝั่งว้าย) [ 29 ธ.ค. 2563]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางศรีนคร - นานายทนงค์ศักดิ์ [ 25 ธ.ค. 2563]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายกฐิน [ 24 ธ.ค. 2563]
32
พบข่าวทั้งหมด 624  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม