องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์ผู้สูงอายุตำบล โคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2567]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง) พร้อมทำการเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น [ 17 มิ.ย. 2567]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โพเดียมไม้สังเคราะห์หุ้มสแตนเลส) จำนวน ๒ ตัว [ 4 มิ.ย. 2567]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [ 24 พ.ค. 2567]
21
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) จำนวน ๕๘ รายการ ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำป2567 [ 23 พ.ค. 2567]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๔ เครื่อง [ 3 พ.ค. 2567]
20
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖7 รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ค. 2567]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ [ 29 เม.ย. 2567]
35
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีวาสดี [ 25 มี.ค. 2567]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายภรภิรมย์ - นายรันตะนา [ 17 เม.ย. 2567]
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายพ่อสุทิน - นางใสมา [ 17 เม.ย. 2567]
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) [ 17 เม.ย. 2567]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกหินแฮ่ [ 17 เม.ย. 2567]
46
ราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) [ 10 เม.ย. 2567]
23
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-003 สายบ้านต้องน้อย - บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2567) [ 10 เม.ย. 2567]
95
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้องน้อย - บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกินงบปี2567) [ 10 เม.ย. 2567]
105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567]
29
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖7 รวม 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 เม.ย. 2567]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด (เข็ม กระบอกฉีดยา และป้ายคล้องคอ ) จำนวน 1,100 ชุด [ 28 มี.ค. 2567]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 มี.ค. 2567]
58
ประกาสราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนองกุง - หนองแซง [ 27 มี.ค. 2567]
33
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายนายภิรมย์ - รันตะนา [ 25 มี.ค. 2567]
27
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสำนักสงฆ์สร้างแก้ว [ 25 มี.ค. 2567]
5
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ หมู่ที่ 8 สายนายลำเงิน - ภูหัวดิน [ 25 มี.ค. 2567]
6
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายคลองส่งน้ำ ( หมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน) [ 25 มี.ค. 2567]
11
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 25 มี.ค. 2567]
9
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายพ่อสุทิน - นางใสมา [ 25 มี.ค. 2567]
8
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายข้างรพ.สต.โคกหินแฮ่ [ 25 มี.ค. 2567]
6
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบรรเทิง - ถนนใหญ่ [ 25 มี.ค. 2567]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวน ๑ เครื่อง [ 20 มี.ค. 2567]
59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567]
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 8 มี.ค. 2567]
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดกลองตุ้มอีสาน จำนวน ๔ ชุด [ 13 มี.ค. 2567]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ [ 11 มี.ค. 2567]
30
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567]
29
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ทั้ง ๒ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567]
56
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ [ 5 มี.ค. 2567]
24
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖7 รวม 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 มี.ค. 2567]
262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายห้วยแคน - กุดฮี [ 1 มี.ค. 2567]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง - ปากทางหนองแซง [ 1 มี.ค. 2567]
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 7 สายข้างสภ.นาโดน - นาพ่อแตง [ 1 มี.ค. 2567]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายหนองแก ( หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑๐ ) [ 1 มี.ค. 2567]
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 10 สายข้างบ่อปลา - นายคำตา [ 22 ก.พ. 2567]
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 22 ก.พ. 2567]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูรัง ม.10 สายนางธนูศร [ 22 ก.พ. 2567]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายห้วยแคน - กุดฮี [ 22 ก.พ. 2567]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 9 สายนายไพรสัน - ครูจินดา [ 22 ก.พ. 2567]
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางประทับ จำนวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567]
39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึงเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 43 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567]
30
พบข่าวทั้งหมด 1117  ข่าว   หน้าทั้งหมด 23 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]>>
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม