องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 3 เม.ย. 2567]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 [ 5 ก.พ. 2567]
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ( Integrity and Transparency Assessment) ปรับแผนครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 [ 20 พ.ย. 2566]
คำแถลงนโยบาย นายภักดี สุขรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2566]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2566]
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566]
ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566]
(XLS) ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 [ 24 ส.ค. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 [ 17 ก.ค. 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 26 เม.ย. 2566]
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 11 เม.ย. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 [ 20 มี.ค. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ผด.2 ครั้งที่ 1 [ 28 พ.ย. 2565]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ต.ค. 2565]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2565]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งที่ 2 ปี2565 [ 30 มิ.ย. 2565]
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2565]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2565]
พบข้อมูลทั้งหมด 216 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 5หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5]>>
 
     

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม