องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 1

2. ประวัติหมู่บ้าน
          แต่ก่อนบ้านโคกหินแฮ่  ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หนองหินแฮ่  ได้มีโรคระบาดขึ้น  จึงได้มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานมาตั้งที่ใหม่  ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านโคกหินแฮ่”  จนถึงปัจจุบัน  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย     ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

4.ข้อมูลพื้นฐาน


- พื้นที่ทั้งหมด               2,187  ไร่        - ที่สวน                      -   ไร่
- ที่ดินทำกิน                 1,926  ไร่      - ที่สาธารณะประโยชน์      -    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                    146  ไร่      
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ     0.5   ไร่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน


ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านหนองแซง    หมู่ที่ 8
ทิศใต้             ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่   หมู่ที่ 9   
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านชลประทาน  หมู่ที่ 15
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านโคกอนามัย  หมู่ที่ 11       

 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม