องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านเนินน้ำคำหมู่ที่ 10

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านเนินน้ำคำเดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านนาโดนใหม่   เมื่อปี พ.ศ. 2523 ซึ่งขณะนั้น   นายนิสงค์  นวลตา  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโคกหินแฮ่   ได้ทำเรื่องเสนอไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอแบ่งการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน   ในปีเดียวกันก็ได้รับอนุมัติให้แยกการปกครอง ออกเป็นหมู่ที่ 10 ตั้งชื่อว่า  บ้านเนินน้ำคำ  และได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่ขึ้น โดยมีผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่และฝ่ายต่างๆคือ
1. นายขาน  ทินโน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. นายหน่อ  ถานัน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
3. นางคำมั่น  ไชโย
4. นายอุส่าห์  วังตะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกัน
5. นายหนูเพ็ช  มะโนสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาตำบล คือ  นายมอญไค  ธัมเม
ต่อมาในปี พ.ศ.2528 อำเภอเรณูนครได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวด   เป็นหมู่บ้านเกษตร   และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่นของจังหวัดนครพนม    ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายขาน  ทินโน  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแหนบทองคำ นับเป็นเกียติอย่างยิ่งของหมู่บ้านเนินน้ำคำ

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          ที่อยู่อาศัยพื้นที่เป็นที่ราบ มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมทำขนมจีน ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักไว้กินเอง

4.ข้อมูลพื้นฐาน
- พื้นที่ทั้งหมด             3250           ไร่  - ที่ว่าง                           ไร่
- ที่ดินทำกิน                2500         ไร่ - ที่สาธารณะประโยชน์           ไร่
- ที่อยู่อาศัย                720         ไร่  
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    30      ไร่  วัด  ฉางข้าว

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ                    ติดต่อ    บ้านชลประทาน
ทิศใต้             ติดต่อ    บ้านนาโดนเก่า
ทิศตะวันออก    ติดต่อ    บ้านนาโดนใหม่
ทิศตะวันตก      ติดต่อ    บ้านโคกหินแฮ่

 
 
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม