องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาบัว หมู่ที่ 14 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาบัวหมู่ที่ 14

2. ประวัติหมู่บ้าน
                                เดิมทีบ้านนาบัวหมู่ที่ 14  นี้เป็นราษฎรของบ้านนาบัวหมู่ที่  5 และหมู่ที่  13  ซึ่งได้รวมเงินกันเพื่อซื้อที่ดินของ  นายออนมณี   ราชสินธ์   ในราคา  5,500  บาท   โดยการนำของนายปราใส  นครเขต   ในปี  พ.ศ.2510  หลังจากซื้อแล้วได้ร่วมมือกันเพื่อวางผังบ้าน  โดยมีการแบ่งเป็นแปลง  แต่ละแปลงมีความกว้าง  8  เมตรและตัดถนนผ่านหมู่บ้าน และรอบบ้านอีก  ไม่นานนักในปี  พ.ศ.2517  ก็มีราษฎรของบ้านนับหมู่ที่  5  ออกมาตั้งบ้านเรือนในที่ดินแปลงนี้  โดยการนำของ  นายครสี   เหลื่อมเภา  ,    นายท่อนแก้ว   ราชสินธ์  ,  และ              นายสัมพันธ์  บัวชุม  ต่อจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านออกมาตั้งเรือนทุกปี  และส่วนหนึ่งก็ออกมาตั้งตามหัวไร่ปลายนา  และต่อมาบ้านนาบัวหมู่ที่ได้แยกเป็น  2  หมู่บ้าน คือหมู่ที่  5  และหมู่ที่  13    ต่อมาในสมัยนายคำสิงห์  จิตมาตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13   และมี  นายท่อนแก้ว   ราชสินธ์  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ในระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านได้ทยอยกันออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่เรื่อยๆ  เนื่องจากชุมชนที่อยู่ใหม่นี้ห่างจากที่อยู่เดิม (หมู่ที่  13 )  อยู่ประมาณ  1  กิโลเมตรเศษ  เมื่อมีการประชุมในเรื่องของส่วนราชการหรือการประสานงาน  มีความลำบากพอสมควรเพราะต้องเดินทางเข้าไปรับทราบ  ข่าวสารในส่วนของทางราชการ  ดังนั้นทางผู้นำจึงได้ปรึกษาหารือกัน  เพื่อขอแยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง     ในปี พ.ศ.2535  ชุมชนนี้มีประมาณ  20  หลังคาเรือน  ทางอำเภอก็เห็นชอบให้แบ่งแยกหมู่บ้านจึงได้อนุมัติจัดตั้งหมู่บ้านนาบัว  หมู่ที่  14  ขึ้น
                                เมื่อมีการแบ่งแยกหมู่บ้านจึงได้คัดเลือก  นายท่อนแก้ว   ราชสินธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2537  จนถึง เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2543 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ว่างลง  สาเหตุเนื่องจากนายท่อนแก้ว   ราชสินธ์ท่านก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย  จึงได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่   ได้นายบุญคำ   จิตมาตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2  ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่   21  สิงหาคม  2543  เป็นต้นมา เมื่อปี 2548   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงเนื่องจากหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง   จึงได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่  ผลปรากฏว่า  นายบุญคำ  จิตมาตย์  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกเป็นครั้งที่  2
                                ปัจจุบันบ้านนาบัว หมู่ที่ 14   มีทั้งหมด  47  หลังคาเรือน   มีประชากรประมาณ  200  คน  มีพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ  80  ไร่  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม ในการพัฒนาได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการและความร่วมมือของราษฎรในหมู่บ้านตลอดมา  ต่อมาได้มีการตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นการพัฒนาส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล  การพัฒนาเริ่มมีปัญหา  เนื่องจากลักษณะของพื้นที่หมู่ที่ 14 อยู่คนละฟากถนนทางหลวงสายนาแก-นครพนม  เพราะส่วนหนึ่งเป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี  และอีกข้างหนึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  สำหรับการพัฒนาที่จำต้องใช้งบประมาณ ไม่สามารถที่จะสนับสนุนในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีได้  ทำให้ราษฎรส่วนนี้ไม่ได้รับงบที่จะพัฒนาเท่าที่ควร  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ทางผู้รับผิดชอบมีความพยายามที่ดำเนินการในการพัฒนาส่วนที่ยังขาดต่อไป 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14  (แยกจากหมู่ที่ 13 ปี พ.ศ. 2537)
คนที่ 1  นายท่อนแก้ว  ราชสินธิ์                ประมาณปี พ.ศ.2537-2543
คนที่ 2  นายบุญคำ   จิตมาตย์                 ประมาณปี พ.ศ.2543-ปัจจุบัน

 3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
                เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนทางหลวงสายนครพนม-นาเหนือ  ถนนหมายเลข........... ลักษณะพื้นที่ราบ  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย         

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด                      564.3  ไร่               -ที่ว่าง/ที่สาธารณะประโยชน์             ไร่
- ที่ดินทำกิน                         521.8  ไร่              
- ที่อยู่อาศัย                             80      ไร่               
(พื้นที่    เกินไป 37.5  ไร่) 

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ                ติดต่อบ้าน.......ต.หนองฮี
ทิศใต้                     ติดต่อลำน้ำบัง เป็นแนวเขต
ทิศตะวันออก       ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่ ม.13 และบ้านหนองกุง  ม.6  ต.โคกหินแฮ่
ทิศตะวันตก          ติดต่อ ลำน้ำบัง

 

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม