องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาม่วงท่าหมู่ที่ 4 (1)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาม่วงท่าหมู่ที่ 4 (2)

2. ประวัติหมู่บ้าน
          เดิมบ้านนาม่วงท่ามีชื่อว่า “บ้านเหล่าครกอง” ต่อมามีการเผาศพบริเวณใกล้ต้นม่วงไข่  สังเกตเห็นต้นมะม่วงขนาดลำต้นใหญ่มาก  และมีผลดก ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าปีไหนฝนดีให้ดูปริมาณผลมะม่วง  ปีไหนผลดก ปีนั้นฝนจะดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์   ปีไหนมะม่วงให้ผลน้อย ฝนก็น้อยเช่นกัน   จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านนาม่วงท่า”  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พื้นที่บริเวณริมน้ำบังเป็นดินเค็ม   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

4.ข้อมูลพื้นฐาน
- พื้นที่ทั้งหมด               649  ไร่           - ที่สวน                    179   ไร่
- ที่ดินทำกิน                 440 ไร่         - ที่สาธารณะประโยชน์      --    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                  35  ไร่          
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      0.5   ไร่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านนาม่วงทุ่ง  หมู่ที่ 3
ทิศใต้             ติดต่อบ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระซอง  
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านต้องน้อย  หมู่ที่ 2
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านสองคอน ตำบลพระซอง

 
 
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม